Pr. 1. Marts 2021 er patientrettighederne til hurtig udredning og behandling genindført. Det betyder, at du som patient igen har mulighed for frit at vælge Dansk Venecenter, når du skal behandles.

COVID-19 forholdsregler hos Dansk Venecenter
- Læs mere

Dansk Venecenter er meget opmærksomme på den aktuelle situation og forholder sig løbende til myndighedernes anbefalinger.

Brug af mundbind er påkrævet ved ophold i klinikken.

Pårørende bedes blive hjemme. Efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed henstilles der til at der ikke medbringes pårørende, medmindre ledsagelse er strengt nødvendigt.

Hvis du har symptomer på Covid-19 (hoste, ondt i halsen eller feber) skal du ved behov telefonisk kontakte egen lægen og må først komme til Dansk Venecenter, når infektion med Covid-19 (Coronavirus) er afkræftet.

Opdateret: 10.11 2020
Luk
Nordens førende
Bedste behandlingsmetoder
Udført over 25.000 behandlinger
Artikel

Bivirkninger ved åreknuder

12.april, 2020

Åreknuder vil for mange give anledning til milde smerter og gener, der kan være en begrænsning i hverdagen. I denne artikel vil vi gå i dybden med, hvad åreknuder er, hvorfor åreknuder opstår samt hvilke bivirkninger, der er ved åreknuder.

Åreknuder er helt almindeligt at have, og op imod 30% af befolkningen enten har åreknuder eller vil få åreknuder på et tidspunkt i livet. Rigtig mange synes, at åreknuder er grimme, fordi de hos de fleste, er meget tydelige, tykke blå blodårer, der buler ud på huden.

Hvad er åreknuder?

Ordet åreknuder kan skabe lidt forvirring, da mange tror, at det er en knude på blodåren – men det er ikke rigtigt. En åreknude er en pulje af blod, der har samlet sig i en vene. Årsagen til at blodet har samlet sig, vil blive beskrevet her:

Veneklapper 

I blodårerne, venerne, har vi veneklapper, der er med til at regulere blodgennemstrømningen således, at blodet ikke løber den forkerte retning, men derimod løber mod hjertet for at blive iltet. 

Defekte veneklapper

Som det er med kroppen, slides den over tid, og derfor vil veneklapperne også slides med alderen. Hvis veneklapperne er slidte eller defekte, kan de ikke regulere blodcirkulationen, hvilket resulterer i tilbageløb. Når der opstår tilbageløb, vil der komme et stort pres på venen, som derfor hæver op, og blodet vil samles i puljer. Dette forårsager åreknuder.

Åreknuder rammer hver tredje voksen, og alle kan få åreknuder, men man ser dem ofte hos ældre personer, gravide kvinder samt overvægtige folk. Dette har noget at gøre med, at veneklapperne hos ældre mennesker, er mere slidte, som beskrevet ovenfor, og hos en gravid kvinde, er venerne under stort pres grundet den ekstra vægt samt en ændret hormonbalance. Ved folk, der er overvægtige, er blodcirkulationen ofte dårlig, og dette påvirker veneklappernes funktion negativt. 

Bivirkninger ved åreknuder

Hos de personer, der har åreknuder, vil generne og bivirkningerne være forskellige. Nogle personer vil ikke opleve gener, og lægger knap nok mærke til, at de har åreknuder. Mens det hos andre er en meget stor gene at have åreknuder, som har givet nogle voldsomme bivirkninger, der kan være meget begrænsende og være med til at forringe livskvaliteten. 

De gener, som åreknuder kan give, er trætte, tunge og rastløse ben, som kan give kramper, særligt om natten.

Har man haft åreknuder i en længere periode, og de ikke er blevet behandlet, kan nogle af bivirkningerne være:

  •     Eksem
  •     Pigmentring af huden i området omkring åreknuderne
  •     Venøse bensår
  •     Tromboflebitter
  •     Dyb venetrombose

Når der er dårlig blodcirkulation over lang tid, vil dette påvirke huden omkring området med åreknuder, og det kan føre til eksem, og at huden ændrer struktur i form af tykkelse og farveændring. Ved mere alvorlige tilstande kan åreknuder også give venøse bensår, der er et sår, som ofte sidder på underbenet eller anklen. Et venøst bensår kan være på størrelse med en håndflade og have meget svært ved at hele, og det kræver separat behandling. 

En anden alvorlig bivirkning ved åreknuder er tromboflebitter, som er en blodprop i en overfladisk vene. Hvis denne blodprop river sig løs og flyder med blodet mod hjertet, kan man risikere at den sætter sig i lungerne, som er et meget alvorligt sygdomstilfælde. 

Der findes altså forskellige bivirkninger ved åreknuder, og disse bivirkninger er af forskellige grad, og kan være mere eller mindre alvorlige bivirkninger ved åreknuder.

Bivirkninger ved åreknuder

 Hvordan undgår man alvorlige bivirkninger ved åreknuder?

De bivirkninger, der er ved åreknuder, er alle relateret til dårlig blodcirkulation. Jo længere tid, man har åreknuder, der ikke bliver behandlet, desto større er risikoen for, at bivirkningerne bliver værre. Hvis man derfor ønsker at undgå alvorlige bivirkninger, kan man vælge at få behandlet sine åreknuder eller prøve at holde en god blodcirkulation gennem forskellige tiltag:

  • En sund og aktiv livsstil
  • Venepumpeøvelser
  • Kompressionsstrømer
  • Undgå længerevarende stillesiddende – og stillestående positioner 

 Ved at have disse forskellige tiltag in mente kan man være med til at minimere risikoen for, at bivirkninger ved åreknuder bliver alvorlige eller at tilstanden forværres.

Behandling af åreknude

Har man åreknuder, og bivirkningerne er af sådan en grad, at det er til stor gene og en begrænsning i hverdagen, kan man få fjernet åreknuderne ved en åreknudebehandling og dermed også mindske generne.

Første skridt til at få fjernet åreknuderne, og dermed også komme af med de bivirkninger, som åreknuderne medfører, er ved at få foretaget en ultralydsundersøgelse. Ved en ultralydsundersøgelse tjekkes blodets hastighed, og benene undersøges grundig for åreknuder. Denne forundersøgelse kan foretages hos Dansk Venecenter, og den tager ca 30 minutter, og der er ingen smerter forbundet med den.

Ved forundersøgelsen vurderer speciallægen den rette behandlingsform, til at fjerne åreknuderne, som vil give det bedste resultat.

Forskellige behandlingsformer

Bivirkningerne ved åreknuderne kan være til så stor en gene, at man ønsker at få fjernet sine åreknuder ved en åreknudebehandling. Der findes forskellige metoder til dette, som alle er yderst effektive og skånsomme. 

Laserbehandling: Ved denne behandlingsform føres et kateter ind i den syge vene, hvorefter en laser føres ind i kateteret og trækkes langsomt ud. Varmen fra laseren får den syge vene til at lukke sig, og åreknuderne og bivirkningerne forsvinder.

Skumbehandling: Ved en skumbehandling til fjernelse af åreknuder og bivirkninger, sprøjtes et medikament ind i den syge vene. Dette lægemiddel får venen til at lukke sig, blodet finder andre veje, og åreknuderne forsvinder.

Flebektomi: Ønsker man at få fjernet den kosmetiske del af åreknuderne, altså den tykke blodårer, der buler ud på huden, bruges flebektomi. Her lægges mikrosnit på huden, hvor venen er, hvorefter et stykke af den syge vene trækkes ud. Denne behandlingsform bruges ofte sammen med en laserbehandling. 

Disse behandlingsmetoder kan være med til at forbedre tilstanden, minimere en forværring af åreknuderne samt fjerne de bivirkninger, der er ved åreknuder. 

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz er en af Nordens førende specialister inden for moderne åreknudebehandlinger. Martin Lawaetz er kirurg på karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet i København. I de sidste syv år har han været en del af den førende forskning inden for moderne åreknudebehandlinger, som er publiceret i anerkendte, internationale tidsskrifter.