Nordens førende
Bedste behandlingsmetoder
Udført 25.000+ behandlinger
Artikel

Fjernelse af karsprængninger

26.marts, 2020

Karsprængninger er små blodkar, der ligner tynde, blå tråde, der ligger helt overfladisk under huden. I modsætning til åreknuder buler karsprængninger ikke ud, og man kan ikke mærke dem på huden, hvis man kører fingrene henover. I artiklen vil vi beskrive, hvorfor karsprængninger opstår, hvilke gener det kan medføre samt hvilke behandlingsmetoder, der bruges til at fjerne karsprængninger.

Hvorfor opstår karsprængninger?

Karsprængninger opstår blandt andet, når veneklapperne ikke fungerer tilstrækkeligt. I venerne i benene har vi klapper, der er med til at regulere blodgennemstrømningen, så blodet til hjertet løber den rigtige vej. Hvis disse veneklapper er slidte eller defekte vil blodet have tilbageløb, hvilket forårsager et stort pres på venerne.

Hvorfor bliver veneklapperne ødelagte?

Man kan få ødelagte eller slidte veneklapper af forskellige årsager. 

  • Genetik: Hvis et familiemedlem har haft karsprængninger, og dermed også ødelagte veneklapper, er der stor risiko for, at man også selv kommer til at få karsprængninger.
  • Overvægt: En væsentlig risikofaktor, når man taler om karsprængninger og defekte veneklapper, er overvægt. Når en person er overvægtig, er der et stort pres på venerne, og dette påvirker blodcirkulationen negativt og kan forårsage, at veneklapperne fungerer utilstrækkeligt og med tiden vil blive defekte.
  • Graviditet: Under en graviditet øges kropsvægten meget, og denne pludseligt opstået overvægt vil også lægge ekstra pres på venerne og blodcirkulationen.
  • Alderdom: Med tiden aldres kroppen, og dette sker også for veneklapperne, som vil blive slidte.

Disse faktorer er med til at påvirke veneklappernes funktion, og er derfor også årsager til, at karsprængninger kan forekomme.

En anden faktor, som er med til at påvirke forekomsten af karsprængninger, er sollyset. Solens ultraviolette lys kan give skader på huden, og der kan opstå karsprængninger, som oftest ses i ansigtet, da det er mest eksponeret for sollys.

Behandlingsmetoder til fjernelse af karsprængninger

Karsprængninger er ofte en kosmetisk gene, men karsprængninger kan også forekomme i sammenhæng med åreknuder. Folk med karsprængninger kan opleve dem som en barriere i dagligdagen og være en psykisk gener, da det kan være styrende i forhold til valg af påklædning, færden i offentligheden med bare ben, eksempelvis på stranden eller i svømmehallen. Derfor kan en behandling til at fjerne karsprængninger være med til at give forøget livskvalitet for vedkommende, som måtte føle sig begrænset af sine karsprængninger.

Har man karsprængninger er første skridt til at få dem fjernet, at få foretaget en forundersøgelse, hvor venerne og blodgennemstrømningen tjekkes med ultralyd. Herefter kan speciallægen vurdere den rette behandling til at fjerne karsprængningerne. 

Laserbehandling: Har en person karsprængninger i mindre områder, eksempelvis i ansigtet, er laserbehandling en meget effektiv og skånsom metode til at fjerne karsprængningerne. Lyset fra laseren får blodet i de små blodkar til at koagulere hvilket gør, at karsprængningerne forsvinder.

Sklerosering: Vedkommende, som har karsprængninger i større områder, eksempelvis på benene, kan tilbydes at få dem fjernet ved hjælp af sklerosering. Her injiceres et medikament i venen med karsprængninger, hvorefter venen lukkes og karsprængningerne er herefter fjernet.

Hos Dansk Venecenter bruges injektionsbehandling ved sklerosering til at fjerne karsprængninger: Denne behandlingsmetoder til fjernelse af karsprængninger tager cirka 20-30 minutter, og der er igen smerter forbundet ved behandlingen, og det kræver ikke bedøvelse for at gennemføre. Til fjernelse af karsprængninger kræver det ofte flere behandlinger, uanset behandlingsform, for at opnå et tilfredsstille resultat. 

Hvornår skal man have fjernet sine karsprængninger?

Som tidligere beskrevet er karsprængninger ofte en kosmetisk gene, men de ses også ofte i forbindelse med åreknuder, som kan give mild smerte og være meget begrænsende. Karsprængninger kan give psykiske gener, hvilket er en god nok grund til at få dem fjernet. Alle kan få karsprængninger; både mænd og kvinder, dog ses der en overvægt af kvinder, som har karsprængninger, i og med det er kvinder, som er gravide, hvilket også påvirker forekomsten af karsprængninger. 

Fjernelse af karsprængninger

Har man karsprængninger og føler, at det er til gene, er det en god ide at kontakte en klinik, som kan vejlede i den rette behandlingsform til at fjerne karsprængninger. Hos Dansk Venecenter bruges kun de mest moderne behandlingsformer, og det er specialister, som fjerner karsprængningerne. En forundersøgelse hos Dansk Venecenter tager cirka 30 minutter, og man kan tage hjem direkte bagefter. 

En anden god grund til at få fjernet sine karsprængninger er, at karsprængninger vil blive værre med tiden. Denne tilstand kan resultere i, at det vil kræve væsentlig flere behandlinger for at fjerne dem, eller det kan medføre større gener, og der kan komme åreknuder. 

Sammendrag – fjernelse af karsprængninger

Karsprængninger er små tynde blodårer, der ligger helt overfladisk i huden, der kan syne grimme og være til stor gene hos dem, der har karsprængninger. Karsprængninger ses ofte på benene og i ansigtet, og de opstår blandt andet på grund af arv eller overvægt. 

I venerne i benene har vi veneklapper, der er med til at regulere blodcirkulationen. Hvis disse klapper er defekte eller ødelagte, vil der opstå tilbageløb i venerne hvilet resulterer i, at blodet hobes op, og trykket i venerne bliver stort. Dette kan give karsprængninger eller åreknuder.

Der findes særligt to behandlingsmetoder til fjernelse af karsprængninger – laserbehandling og sklerosering. Ved laserbehandling får lyset fra laseren blodet til at koagulere, og karsprængningerne forsvinder. Denne behandlingsform benyttes ofte ved mindre områder med karsprængninger, såsom i ansigtet. Ved større områder, eksempelvis på benene, bruges sklerosering, hvor et medikament injiceres i de små blodkar, hvorefter karrene lukkes og karsprængningerne forsvinder. Det kræver ofte flere behandlinger til fjernelse af karsprængninger.

Er man generet af sine karsprængninger, er det en god grund til at få dem fjernet. Dette kan være med til at forbedre livskvaliteten, samt at minimere risikoen for at karsprængningerne forværres. 

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz er en af Nordens førende specialister inden for moderne åreknudebehandlinger og uddannet karkirurg på Karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet i Danmark. Han har mere end 15 års erfaring med behandling af åreknuder med de mest moderne og skånsomme metoder. Martin har været en del af den førende forskning indenfor åreknudebehandling, publiceret i internationale anerkendte tidsskrifter, og har været med til at indføre moderne åreknudebehandling i Danmark. Martin har også indgående erfaring med behandling af komplekse åreknuder ved brug af en speciel kombination af de moderne, minimalt invasive metoder. En fremgansmåde han har udviklet gennem mange års erfaring, og som vi kalder “The nordic treatment protocol for advanced varicose veins”.