Pr. 1. Marts 2021 er patientrettighederne til hurtig udredning og behandling genindført. Det betyder, at du som patient igen har mulighed for frit at vælge Dansk Venecenter, når du skal behandles.

COVID-19 forholdsregler hos Dansk Venecenter
- Læs mere

Dansk Venecenter er meget opmærksomme på den aktuelle situation og forholder sig løbende til myndighedernes anbefalinger.

Brug af mundbind er påkrævet ved ophold i klinikken.

Pårørende bedes blive hjemme. Efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed henstilles der til at der ikke medbringes pårørende, medmindre ledsagelse er strengt nødvendigt.

Hvis du har symptomer på Covid-19 (hoste, ondt i halsen eller feber) skal du ved behov telefonisk kontakte egen lægen og må først komme til Dansk Venecenter, når infektion med Covid-19 (Coronavirus) er afkræftet.

Opdateret: 10.11 2020
Luk
Nordens førende
Bedste behandlingsmetoder
Udført over 25.000 behandlinger
Artikel

Åreknuder kan medføre andre problemer

3.juli, 2020

Åreknuder er en almindelig venesygdom, som rammer cirka hver tredje voksne person. Åreknuder opstår, når veneklappernes funktion er utilstrækkelig, og hvis man har haft åreknuder i en længere periode, kan det føre til andre typer problemer. Disse typer besvær kan være af mere alvorlig grad, og disse problemer vil blive beskrevet i artiklen.

Åreknuder og ødelagte veneklapper

For at forstå hvorfor åreknuder opstå, er det vigtigt at forklare, hvordan blodet løber i kroppen. Når det iltfattige blod skal løbe tilbage til hjertet, for igen at blive iltet, løber det i venerne i benene. Musklerne i venerne hjælper blandt andet blodet med at løbe imod tyngdekraften og op til hjertet. På indersiden af venerne sidder veneklapper, og deres opgave er at sørge for, at blodet ikke løber tilbage. Det vil sige, at blodet kun kan løbe en vej mod hjertet. Disse veneklapper kan over tid blive slidte eller ødelagte, og hvis denne tilstand opstår, vil blodet hobes op i puljer, og der vil komme et forøget tryk i venen. Dette kan resultere i en åreknude.

Veneklapperne vil slides over tid, ligesom resten af kroppen også slides med tiden, men andre faktorer kan også influere, såsom overvægt og graviditet. En overvægtig person har ofte en dårlig blodcirkulation, og det kan påvirke veneklappernes funktion negativt.

Under en graviditet vil der opstå en midlertidig overvægt og en ændret hormonbalance, og disse forandringer påvirker veneklappernes funktion negativt. 

Forskellige problemer som en åreknude kan medføre

Åreknuder vil udvikles over tid, så tilstanden vil forværres hvis ikke åreknuderne behandles.

De vanligste problemer, som en åreknude kan føre til er:

  •     Hævelse
  •     Tunge og trætte ben
  •     Tyngdefornemmelse
  •     Kramper 

Disse problemer kan opstå i et tidligt stadie, men problemerne er meget individuelle, hvor nogle personer ikke har problemer med åreknuder, hvorimod andre kan opleve, at åreknuderne har medført en del besvær.  

Hvis man har haft åreknuder over en lang periode, og åreknuderne ikke er blevet behandlet, kan det føre til mere alvorlige problemer. 

Klassificering af åreknuder

For at klassificere en åreknude, som kan give et billede af, hvilken type behandling, der er den bedst egnet, anvendes et system, der hedder CEAP. Dette system klassificerer en åreknude fra C1-C6. Ved disse forskellige grader kan man derfor se nogle af de problemer, som en åreknude kan medføre. 

Åreknuder kan medføre andre problemer

C1: Der er opstået karsprængninger, og der er kun tale om kosmetiske problemer.

C2: Åreknuderne vil være tydelige, og de problemer som åreknuden har medført er milde smerter så som tunge og trætte ben.

C3: Åreknuderne fører til en del besvær i form af hævelse og benødemer.

C4: Åreknuderne har medført mere alvorlige problemer som hudforandringer. Huden vil være misfarvet og grov, og problemerne kan føre til eksem og kløe.

C5: Ved dette stadie har åreknuderne ført til venøse bensår, som er helet.

C6: Åreknuderne har medført mere alvorlige problemer i form af et aktivt bensår, der kan have meget svært ved at hele. 

En åreknude vil altså udvikles over tid, og dette kan føre til forskellige typer problemer, der kan skabe besvær for den enkelte.

Hvad kan man gøre, hvis åreknuderne har ført til problemer?

Hvis åreknuderne medfører besvær og problemer, kan det være en god ide at overveje en åreknudebehandling. 

Dansk Venecenter er de førende inden for behandling af åreknuder, og det er kun de nyeste og mest skånsomme behandlingsmetoder, der anvendes til at fjerne åreknuder og dermed også de problemer, som åreknuderne har medført. De mest skånsomme metoder er:

  •     Åreknudebehandling med laser
  •     Injektionsbehandling med et skummiddel
  •     Flebektomi med mikrosnit til at fjerne synlige åreknuder

Disse typer af behandling vil fjerne den vene, hvor åreknuden sidder, og dermed vil problemerne og besværet også oftest forsvinde eller minimeres. En åreknudebehandling er altid individuel, og derfor vil resultatet også være forskelligt fra person til person.

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz er en af Nordens førende specialister inden for moderne åreknudebehandlinger. Martin Lawaetz er kirurg på karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet i København. I de sidste syv år har han været en del af den førende forskning inden for moderne åreknudebehandlinger, som er publiceret i anerkendte, internationale tidsskrifter.