Nordens førende
Bedste behandlingsmetoder
Udført 25.000+ behandlinger

Dansk Venecenters persondatapolitik

Persondataforordningen er trådt i kraft den maj 2018.

Vi har været vant til at håndtere og respekterer fortsat den enkeltes ret til at få egne data behandlet lovligt.
Vores databehandling vil altid ske jvf gældende lovgivning mhp at levere ydelser af højeste kvalitet.

Dataansvarlig:
Dansk Venecenter, CVR 3737 0169

I vort samarbejde med praktiserende læger, offentlige og private hospitaler, laboratorier, regioner og kommuner, bliver de således også dataansvarlige af evt. håndtering af dine data og skal efterleve love og regler på området.

Vores Databehandlere:
X-medicus Systems APS (CVR-nr 30830040)
Easypractice (CVR-nr35642536)
e-conomic ( CVR-nr 29403473)

Formål med Databehandling:
Indsamling, behandling og udveksling af relevante data mhp. bedst mulige forløb for din: Udredning, diagnosticering og behandling samt opfølgning.
Henvisninger, rekvirering af svar, udstedelse af recepter, attester, indberetning til databaser,
Afregning,

Eksempler på persondata:
Almindelige: navn, adresse, alder, CPR, køn, familierelationer, sociale relationer, uddannelser m.m.

Særlige følsømme oplysninger:
Helbredsoplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, seksuelle forhold, race, etnicitet, religiøse forhold.

Hvem behandler mine oplyste og afgivne data internt?
Sundhedspersonale og administrativt personale internt i Dansk Venecenter har adgang til dine person- og helbredsoplysninger i det omfang de deltager i dit forløb. De har stadig tavshedspligt og kan ikke udveksle med andre instanser uden dit SAMTYKKE:

Med undtagelse af:
– Fx lovpligtige databaseindberetning,
– Der er tale om akut overflytning til fx hospital, livstruende situationer
– Automatiske Epikriser til egen læge ( her kan du dog sige fra!)
Vi har derfor udarbejdet et SAMTYKKE-skema:

SAMTYKKE til at udveksle helbredsoplysninger
Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et smidigt og sammenhængende forløb. Vi vil altid vurdere om, det er relevant og kun videregive og indhente oplysninger i det omfang, det er nødvendigt.

  • Dit samtykke vil kun gælde i forhold til dit forløb hos os og max 12 mdr.
  • Dit samtykke kan altid tilbagekaldes
  • Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.
  • Vi har pligt til at opbevare journalnotater i 10 år
  • Når din behandling er afsluttet, sendes der automatisk oplysninger til egen læge.
  • Du skal give samtykke til, at vi må udveksle helbredsoplysninger om dig til: andre sygehuse, speciallæger, kommunen/hjemmeplejen.
  • Der kan være behov for dit samtykke til at udveksle oplysninger med nogle af dine nære pårørende.
  • Alle former for korrespondancer med personfølsomme oplysninger må kun sendes via sikker mail. Vi har ikke adgang til E-boks og sender derfor altid til dig med brev.

Udfyld ark ved at klikke her.

Sikkerhed:
Vi beskytter dine personoplysninger ved:

At vi har sikret os, at vore Databehandlere lever op til loven og kravene til beskyttelse.
At vi har interne instrukser om behandling og håndtering at persondata, eksempelvis med kontrol via log-adgang, instrukser for håndtering, og makulering af ex papir-prøvesvar, papir-tests, endvidere kryptering når vi sender/modtager data via netværk.

Sikkerhedsbrud:
Der er af høj risiko for dig, f.eks.ID-tyveri, omdømme eller anden væsentlig ulempe vil og skal inden 72 timer rapporteres til DATATILSYNET og du vil samtidig blive kontakte hurtigst muligt.

Klageinstans:
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine persondata ti datatilsynet: www.datatilsynet.dk
Du kan også henvende dig direkte til os: info@venecenter.dk , tlf. 4422 5070

Med venlig hilsen
Dansk Venecenter
(CVR-nr 3737 0169)

Vi kan hjælpe dig af med åreknuder og karsprængninger. Kontakt os i dag.
eller ring44 22 50 70