Nordens førende
Bedste behandlingsmetoder
Udført 25.000+ behandlinger
Artikel

Åreknuder og dårlig blodcirkulation

12.juni, 2020

Åreknuder og dårlig blodcirkulation hænger meget ofte tæt sammen. Åreknuder opstår nemlig, når blodcirkulationen er forringet således at blodet, der løber i venerne mod hjertet, ikke kan blive reguleret tilstrækkeligt af veneklapperne. Dette vil blive uddybet i artiklen.

Hvornår der opstår åreknuder grundet dårlig blodcirkulation

Åreknuder er en venesygdom, der kan ramme alle, men den rammer særligt ældre, overvægtige og gravide. Den vigtigste årsag til åreknuder er arv, da åreknuder er næsten 100 procent arveligt. Ligger det til familien at have åreknuder, er der altså meget stor sandsynlighed for, at du også selv får åreknuder.

Er man genetisk disponeret for åreknuder, kan man ikke undgå at få det på et tidspunkt i livet, men man kan have fokus på den gode blodcirkulation for at mindske omfanget af åreknuder, og hvornår de eventuelt opstår. Som sagt hænger åreknuder og dårlig blodcirkulation sammen, så ved netop at have fokus på dette, kan man gøre meget selv for at påvirke forekomsten af åreknuder.

Tilstanden med en dårlig blodcirkulation kan være opstået af forskellige årsager. En dårlig blodcirkulation kan opstå ved forskellige situationer, som eksempelvis:

  •     Generel inaktivitet
  •     Overvægt 
  •     Længerevarende sygdom, hvor man er sengeliggende
  •     Stillesiddende og stillestående
  •     Graviditet
  •     Kronisk venøs insufficiens

En dårlig blodcirkulation kan opstå hos personer, som er meget inaktive og stillesiddende eller stillestående. Derfor er det vigtigt at holde sig i gang og dyrke sport for at opretholde en god blodcirkulation og mindske risikoen for åreknuder. 

Overvægtige personer har ofte også en dårlig blodcirkulation grundet den ekstra kropsvægt og mangel på fysisk aktivitet. Derfor ses det tit, at overvægtige personer har problemer med åreknuder og de følgesygdomme, det kan medføre.

En anden gruppe, som er disponeret for åreknuder, er gravide. Under en graviditet øges kropsvægten markant, og dette er en form for pludseligt opstået overvægt, som kan påvirke blodcirkulationen. Ligeledes ændres hormonbalancen også under en graviditet, og dette påvirker veneklappernes elasticitet, som også kan påvirke forekomsten af åreknuder. 

Lider man af kronisk venøs insufficiens, vil blodcirkulationen også påvirkes, og tilstanden med venøs insufficiens medføre ofte åreknuder. Ved venøs insufficiens fungerer veneklapperne ikke tilstrækkeligt, og dette medfører et forøget tryk i venerne, og at blodet kan hobes op i puljer og forårsage åreknuder.

Åreknuder og dårlig blodcirkulation

Åreknuder og veneklapper

I venerne i benene har vi veneklapper, hvis opgave er at sørge for, at der ikke opstår tilbageløb. Når blodet løber mod hjertet for at blive iltet, vil der mellem hjerteslagene være en tilstand, hvor blodet står stille. I denne situation fungerer veneklapperne således, at de lukker som en ventil på indersiden af venerne, så der kun er ensrettet. Hvis veneklapperne ikke fungerer hensigtsmæssigt, kan de ikke lukke af for blodet, og så opstår der tilbageløb, som medfører at blodet hobes op i puljer, og der kommer et stort pres i venen. 

Har man dårlig blodcirkulation, kan dette påvirke veneklappernes funktion, og derfor kan en forringet blodcirkulation påvirke forekomsten af åreknuder. 

De gener, som åreknuder kan forårsage

Åreknuder kan give anledning til både fysiske og psykiske gener. Personer, der har åreknuder, oplever fysisk ubehag i form af tunge og trætte ben, der kan være hævet og give kramper. 

Åreknuder udvikles over tid, så tilstanden vil forværres, hvis ikke åreknuderne bliver behandlet. Har man åreknuder i en længere periode, kan tilstanden blive alvorlig i den forstand, at det kan medføre nogle mere alvorlige sygdomstilfælde som eksempelvis venøse bensår, der ikke vil hele, eller tromboflebitter, der kan vandre mod lungerne. 

Det er ikke kun fysiske smerter, at åreknuder kan forårsage. Åreknuder kan også give anledning til psykiske plager, fordi mange opfatter åreknuder som grimme og kan derfor være en kosmetisk gene.  

Hvordan man kan fjerne åreknuder

Har man åreknuder, der er til så stor fysisk og psykisk gene, at man ønsker dem fjernet, findes der forskellige behandlingsmetoder til at fjerne åreknuder. Alle behandlingsmetoder, der anvendes hos Dansk Venecenter, er alle meget skånsomme og effektive og behandlingerne foregår kun under lokal bedøvelse. 

Man kan fjerne åreknuder ved hjælp af moderne behandlingsformer så som radiofrekvens, laserbehandling, skumbehandling og flebektomi. Fælles for disse behandlinger gælder, at det normalvis ikke kræver sygemelding, og behandlingen tager cirka 60 minutter.

Sammenfatning – åreknuder og dårlig blodcirkulation 

En dårlig blodcirkulation kan påvirke forekomsten af åreknuder, og dårlig blodcirkulation ses ofte ved folk der er overvægtige, inaktive, stillesiddende og stillestående. 

Åreknuder opstår, når veneklapperne fungerer utilstrækkeligt, således at blodet hobes op i puljer og der opstår en åreknude. Denne tilstand kan være en kronisk venesygdom, kronisk venøs insufficiens, men veneklappernes funktion påvirkes også under en graviditet.  

Åreknuder kan give både fysiske og psykiske plager. De fysiske gener kan være mild smerte i form at rastløse og tunge ben, uro og kramper og en tyngdefornemmelse. Åreknuder kan også give anledning til psykiske plager, fordi mange synes, at åreknuder er grimme, så derfor kan det være et kosmetisk problem.

Besværes man af sine åreknuder, kan man få dem fjernet ved hjælp af forskellige behandlingsformer, der er skånsomme og effektive, og hos Dansk Venecenter anvendes kun lokalbedøvelse. 

 

 Martin Lawaetz Martin Lawaetz er en af Nordens førende specialister inden for moderne åreknudebehandlinger og uddannet karkirurg på Karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet i Danmark. Han har mere end 15 års erfaring med behandling af åreknuder med de mest moderne og skånsomme metoder. Martin har været en del af den førende forskning indenfor åreknudebehandling, publiceret i internationale anerkendte tidsskrifter, og har været med til at indføre moderne åreknudebehandling i Danmark. Martin har også indgående erfaring med behandling af komplekse åreknuder ved brug af en speciel kombination af de moderne, minimalt invasive metoder. En fremgansmåde han har udviklet gennem mange års erfaring, og som vi kalder “The nordic treatment protocol for advanced varicose veins”.