//Førende specialister indenfor åreknudebehandling

Kontakt os nu på tlf. 44 22 50 70

Dansk Venecenter er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

For Dansk Venecenter er kvalitet og sikkerhed i behandlingen det absolut vigtigste parameter. Derfor er det naturligt for os at dokumentere vores kvalitetsarbejde efter den gældende standard for kvalitetsarbejde indenfor Sundhedsvæsenet, 
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
DDKM er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen (offentligt som privat).
 Alle danske sygehuse skal akkrediteres, dvs. de skal overholde et kvalitetsniveau, der er udarbejdet af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).
Formålet med DDKM er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet. Det skal sikre:

• Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb
• Samme ensartede høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
• Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
• Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet

For at Dansk Venecenter kan vedblive at være akkrediteret, skal vi hele tiden kunne dokumentere overfor IKAS, at vi lever op til kravene om sikret og effektive behandlingsforløb. Dette sker gennem et omfattende system af procedurer og standarder inden for alle områder af klinikkerne. Vores medarbejdere skal demonstrere, at de kender og bruger de udarbejdede retningslinjer, og vi fører løbende kontrol med kvaliteten af behandlingsforløbene og patienttilfredsheden. Dette sker dels gennem interne audits og dels gennem eksterne audits fra IKAS.

Ring nu 44 22 50 70